• Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10.Sok., No:45 06490, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Bahçelievler/Ankara

COVID-19 Farmakoterapisinin Olası QTc Uzatıcı Etkisi ve Torsadojenik Potansiyelinden Kaçınmak İçin Yol Gösterici Acil Kılavuz