• Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10.Sok., No:45 06490, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Bahçelievler/Ankara

Ciddi kardiyopulmoner yetmezliği olan COVID-19 hastalarında ECMO kullanımı; ELSO kılavuzu